KDE NÁS NÁJDETE

Odberné miesto (sklad)

Rosinská cesta 9
010 08 Žilina

Opýtajte sa !

+421 911 212 186
info@mfcraft.fish

MFcraft.fish

FIM, s.r.o.
Dobšinského 4
010 08 Žilina
IČO: 50430068
DIČ: 2120321489
IČ DPH: SK2120321489

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, v oddiely Sro, vo vložke číslo 66105/L

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,
Predmestská 71, P. O. Box B – 89, 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa